පැරිස් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රණාම උළෙල

තානාපති තිලක් රණවිරාජ මහතාගේ සේවය් ඇගයීමට සහ ආශීර්වාද කිරීමට සඳහා පැරිසියේ  බෞද්ධ විහාරස්ථාන වල නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ශ්‍රී ලාංකිකයින් විසින් පැරිස් අන්තර්ජාතික බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වන ලද ප්‍රණාම උත්සවයේදී ගරු කෝන්ගස්දෙණියේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචනා කර සංගීත විශාරද මධිකා බැබිලේ මහත්මිය විසින් සංගීතවත් කල සංගීත විශාරද සරත් වලවෙමුනි මහතා විසින් ගායනා කරන ලද උපහාර තේමා ගීතය; 

උපහාර ගීතය

ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා රාජදූතසේවේ ප්‍රණාමේ
පන්සලෙන් පල්ලියෙන් කෝවිලෙන් අනුශාසනා
නිල නොලත් තානාපති නාමයේ අභිධානයෙන්
පැවිදි උතුමන් පූජක තුමන්ලා අභිවන්දනා

පුදා ජීවිත මාතෘභූමිය මුදාගත් කල සමාගම් නියමුවන්
එක්වී සුරක්ෂිත කෙරුවෝ
විපත් පත් කල සිව්පසය දී සුබ සෙතම සැදුවෝ
ගුරු භූමියෙන් දේශනෙන් දරු කැලගෙ
නැන පහන් දැල් වුවො
තෙලි තුඩෙන් පෑනෙන් සටන් කර - සතන් සිත් ජය ගත්තෝ
නර්තනයෙන් භරත නර්තනයෙන් නවනළු රසෙන් රඟහලේ
විස්මය දැක්වූවෝ

පසඟතුරු නාදෙන් ගීතයෙන් සංගීතයෙන් - පන්සිළුගෙ තැන ගත්තෝ
සේයාරුවෙන් සලරූපටින් නිරූපණයෙන් - ප්‍රේක්ෂකයන් වසඟ කෙරුවෝ
නිවේදනයෙන් සන්නිවේදනයේ හඬින් - ශ්‍රාවක හදට ළංවූවෝ
උතුරු දේසෙන් දකුණු දේසෙන් නැගෙනහිර බස්නාහිරෙන්
ඔවුහු මෙහි ආවෝ මෙපුර වැසි වූවෝ
ශ්‍රී ලංකා නිජ භූමියේ ධජය නැංවූවෝ

ගලා බසිනා සෙන් ගඟේ රිද්මේ -ඔවුන්ගේ නාමේ
ඔවුන්ගේ හැකියා මුදුන් වී අයි‍‌ෆල් කුළුණ මුදුනේ
කොතක් සේ දිලිසේ